Garantie

Wetgeving speeltoestellen Jungle Gym

Onze superieure product ontwerpen zijn ontwikkeld met het oog op de veiligheid van jouw kinderen en zijn gebaseerd op de actuele geharmoniseerde Europese veiligheidsrichtlijnen (algemeen en speelgoed). Dit wil zeggen dat alle Jungle Gym producten voldoen aan de Europese wetgeving speeltoestellen. Als actief lid van de Europees technische commissie van "Safety of (activity) Toys (TC 52 / WG10)" zijn wij nauw betrokken bij de totstandkoming van de Europese norm voor speelgoed (EN 71:2011). Zie hier onze conformiteitsverklaring geverifieerd door onafhankelijke laboratoria.

Materialen Jungle Gym speeltoestellen

Elk speeltoestel bevat speciaal ontwikkelde componenten die de veiligheid van ons product maximaliseert. Standaard zitten bij elk speeltoestel bijvoorbeeld afwerkdoppen voor de bouten, een stootkussentje™, veiligheidsbal (of veiligheidsgaas), handgrepen en grondankers, voor jouw gemoedsrust en het onbezorgd spelen van je kind. Onze robuuste speeltorens hebben afgeronde randen en hoeken en zijn weers- en UV-bestendig. Alle materialen en afwerking hiervan zijn zacht voor kinderhanden en bieden maximale grip.

Jungle Gym kits bevatten ook een uitgebreide montage set bestaand uit hardware, verbindingsbeugels, boren en al het andere dat je nodig hebt. Door de duidelijke instructies wordt het in elkaar zetten van jouw houten speeltoestel een leuke familie-activiteit. Eenvoudig monteren, daarna met de speciale Jungle kaarten direct alle vriendjes en vriendinnetjes uitnodigen en ontdek samen nieuwe avonturen.

Garantie

Jungle Gym® garandeert de door haar geleverde componenten voor fabrieksfouten gedurende een periode van 2 jaar na aankoopdatum. Dit geldt alleen voor de eerste eigenaar, onder de volgende voorwaarden:

 • De defecten worden veroorzaakt door materiaal- of fabrieksfouten.
 • De aanwijzingen in deel 1, 2 en 3 van de handleiding zijn nauwgezet opgevolgd.
 • De componenten zijn slechts gebruikt voor het bouwen van een speeltoestel voor particulier gebruik.

Deze garantiebepaling sluit aanspraak in de volgende gevallen uit:


 • Loonkosten ontstaan door vervanging van een defect onderdeel.
 • Gevolgschade door gebruikmaking van het toestel.
 • Schade als gevolg van vandalisme, oneigenlijk gebruik, verkeerde montage of installatie, slijtage door nalatig onderhoud of slijtage dat als normaal kan worden beschouwd, extreme weersomstandigheden en andere abnormale omstandigheden.
 • Verkleuren of afwijkingen van ondergeschikte aard die technisch niet te voorkomen zijn en volgens het handelsgebruik algemeen worden aanvaard.
 • Indien er veranderingen gedaan zijn aan onderdelen of accessoires.
 • De kosten van de vracht voor het vervangende onderdeel na de initiële periode van 30 dagen.
 • Cosmetische defecten die de structurele integriteit van de eenheid niet aantasten.

Aanspraak maken op garantie:

Binnen de periode van 30 dagen zal Jungle Gym het defecte onderdeel kosteloos vervangen, mits het kapotte onderdeel terug wordt gezonden voor inspectie. Na de periode van 30 dagen is de klant verantwoordelijk voor eventuele portokosten. Neem vóór het terugsturen van een onderdeel altijd contact op met het verkooppunt voor toestemming. Zonder schriftelijke toestemming met autorisatienummer van Jungle Gym aan het verkooppunt wordt het teruggestuurde onderdeel niet geaccepteerd. Zonder aankoopbewijs wordt het teruggestuurde onderdeel niet geaccepteerd. Als u het te vervangen artikel verzendt, moet het van een verpakking zijn voorzien waarbij transportschade niet mogelijk is.

Verantwoordelijkheden van de eigenaar


 • De eigenaar van het toestel dient zelf periodieke controles uit te voeren en onderhoud te plegen om voortijdige slijtage te voorkomen. De inspectie en onderhoud van het toestel wordt beschreven in deze handleiding.
 • De eigenaar moet alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid van de kinderen te waarborgen.
Deze garantiebepalingen doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de klant volgens de geldende nationale wetgeving. Jungle Gym® behoudt zich het recht voor om wijzigingen in ontwerp, handleiding of uitvoering aan te brengen zonder dit vooraf kenbaar te maken.

Aanvullende garantie op de houten onderdelen

Jungle Gym biedt de eerste koper een houdbaarheidsgarantie van 10 jaar op alle houten onderdelen van de gekochte artikelen. De garantie omvat een waarborg voor de schade aan de houten onderdelen van het geleverde speeltoestel door de inwerking van houtrot en schimmels die na levering binnen de duur van de garantietermijn optreden.

De garantie vervalt wanneer de koper zelf of een derde de schade aan de houten delen van het speeltoestel door foutieve montage veroorzaakt, wanneer de schade aan de houten delen als gevolg van onjuist gebruik of onderhoud door de koper zelf of een derde ontstaat, in geval van vandalisme door de klant zelf of een derde, bij hout typische eigenschappen of bij stormschade. De garantietermijn gaat in op de datum van ontvangst van het speeltoestel. Om in aanmerking te komen voor de garantie geldt de voorwaarde dat de koper foto's van de beschadigde houten delen evenals een kopie van de bijbehorende factuur of artikelnummer met datum van aankoop per brief of e-mail naar Jungle Gym stuurt om de afhandeling te vereenvoudigen. In een garantiegeval heeft de koper recht op levering van - naar onze keuze - hetzelfde of een soortgelijk en gelijkwaardig houten onderdeel.

Demontage en montage vallen niet onder de garantie. De terugbetaling van onkosten en/of schadevergoeding valt niet onder deze garantie.

Neem in geval van een aanspraak op deze garantieregeling contact op met:

Jungle Gym B.V.
Valschermkade 18
1059 CD Amsterdam
Nederland

Raadpleeg de contactgegevens onderaan de pagina voor meer informatie over de garantiegever.

Mocht er geen sprake zijn van een garantiegeval, dan behoudt Jungle Gym zich het recht voor om, de in het kader van de garantieafhandeling ontstane kosten op de klant te verhalen.

De wettelijke rechten van de consument (garantierechten en herroepingsrecht) worden niet beperkt door de garantie.


Algemene veiligheidsinstructies (PDF)
Jungle Gym Speeltoestellen • Copyright © 2005 - 2019 Jungle Gym B.V. All rights reserved.