Opbouw & Veiligheid

Jungle Gym speeltoestellen & speeltorens zijn samengesteld uit onder andere speciaal ontwikkeld bevestigingsmateriaal. Bij de ontwikkeling is aan het veiligheidsaspect veel aandacht besteed. Het metalen bevestigingsmateriaal heeft geen scherpe hoeken of uitstekende delen en is beschermd tegen weersinvloeden. De gebruikte materialen in de kits van Jungle Gym® voldoen, bij een juiste toepassing en montage, aan de eisen en voorschriften inzake veiligheid en kwaliteit omschreven in de Europese richtlijn voor Speelgoed (EN 71-1,-2,-3, -8 & -9) voor privé-gebruik. Wijk daarom niet af van de handleiding en breng geen veranderingen aan in het ontwerp.

Waarschuwingen. Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Alleen geschikt voor buitengebruik. Het maximale gewicht per gebruiker is 50 Kg. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Geschikt voor kinderen van drie tot tien jaar oud.

Dit product is alleen bedoeld voor particulier gebruik. Plaatsing van dit toestel in openbare gelegenheden en gebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.

Neem deze instructie aandachtig en volledig door voordat u begint met bouwen.Bewaar deze handleiding zodat u deze naderhand nog kunt raadplegen.

VEILIGHEIDSADVIEZEN

Houtkeuze:

 • Behandel alle zaagvlakken en kopse kanten van het hout met een buitenbeits om het houtrot te voorkomen, ook bij geïmpregneerd hout.
 • Besteed bijzondere aandacht aan delen die met de bodem in contact komen.
 • Behandel ook eventuele verdiepte boutgaten en gaten voor de touwladder of het klimtouw.
  • Veilige speelruimte:

   • Plaats het speeltoestel op een een stabiele onverharde ondergrond, zoals gras of een stevige zandlaag. Plaats het toestel niet op asfalt, grind, beton of een andere harde ondergrond.
   • Het toestel moet op een vlakke ondergrond geplaatst worden. Indien het toestel op een hellende ondergrond geplaatst wordt kan het scheef gaan staan. Dit geeft een onevenredige druk verdeling op de connectiepunten waardoor boutverbindingen in de loop van de tijd los kunnen gaan zitten.
   • Om een veilige speelruimte te creëren dient aan alle zijden van het speeltoestel een vrije ruimte van 200 cm te zijn. Een val op harde ondergrond kan letsel veroorzaken. Hieronder staat een lijst met aanbevolen schok absorberende materialen:

   Aanbevolen materiaal niet samengeperste diepte

   • Boomschors 50 cm
   • Houtsnippers 50 cm
   • Fijn grind 50 cm
   • Grof zand 50 cm
   • Gras

Verwijder eventueel struikelgevaar zoals stenen, boomstronken,wortels enz. uit de veilige speelruimte. De veilige speelruimte moet vrij zijn van hekken, garage,overhangende takken, waslijnen, elektrische draden en andere obstakels. Stel het toestel zo op dat het zich niet in de looprichting van padenof doorgangen bevindt. Indien u het schokabsorberende materiaal op zijn plaats wilt houden met bijvoorbeeld bielzen dan moet dat buiten het veilige speelvlak gebeuren.

Veilige montage

Houd tijdens de montage kinderen uit de buurt totdat er geen obstakels meer in het speelvlak zijn, het speeltoestel volledig gemonteerd is, alle schroeven, bouten en moeren vastgedraaid en gecontroleerd zijn en al het gereedschap en andere onderdelen die niet bij het speeltoestel horen opgeruimd zijn.

Voor het bouwen van dit toestel zijn tenminste 2 volwassenen nodig, één om het hout in positie te houden en de ander om onderdelen vast te schroeven. Controleer de inhoud van de doos en alle houten onderdelen leg ze overzichtelijk neer. Draag werkkleding en doelmatige veiligheidsmiddelen (veilig- heidsbril, stofmasker en handschoenen) als u zaagt, boort, beitst of bouwt. Zeker als u geïmpregneerd hout gebruikt.Volg de aanwijzingen van de fabrikanten van het gereedschap op dat u gebruikt.

Ga niet op het platform staan voordat het toestel volledig gemonteerd is, gebruik een ladder als u ergens niet bij kunt. Veranker het toestel aan de bodem met grondankers om kan- telen of schuiven te voorkomen. Als de bodem niet stevig genoeg is, stort de grondankers dan in beton. Let op dat de grondankers niet uitsteken. Kinderen kunnen hierover struikelen. Zaag na het bouwen alle uitstekende metalen delen af met een ijzerzaag en verwijder scherpe kanten met een vijl. Ter voorkoming van splinters, schuur het hout van het toestel met een stuk schuurpapier. Rond ook alle hoeken af met schuur-papier of een vijl tot een straal van 3 mm. Bevestig geen extra voorwerpen aan het toestel zoals touwen kettingen. Combineer geen producten van andere producenten met de producten van Jungle Gym®, omdat dan de veiligheid in gevaar kan komen.

Gebruik RopeLocks™ alleen in combinatie met schommelhaken van Jungle Gym®. Gebruik de RopeLocks™ niet voor andere doeleinden, zoals bergbeklimmen of het takelen / slepen van lasten. De schroefdraad van de Swing Hook LS moet volledig in het hout van de bovenbalk worden gedraaid. Het is belangrijk dat de haak in de juiste positie wordt gedraaid. (zie instructies Swing Hooks). Een verkeerd gemonteerde of onjuist geplaatste Swing Hook kan breken of losschieten en letsel veroorzaken!!

De afstand tussen een schommelaccessoire (bijvoorbeeld een schommelzitje) en de grond moet minimaal 35 cm zijn. De afstand tussen een accessoire en het frame moet minimaal 30 cm zijn. De afstand tussen de Swing Hooks moet 45 cm zijn. De afstand tussen de schommel accessoires moet 45 cm zijn. Een klimtouw of een touwladder moet altijd onder en boven vastgemaakt worden, omdat anders het vrije uiteinde van het touw tot een strop geknoopt kan worden.

INSPECTIE EN ONDERHOUD

Om voor de veiligheid van de gebruikers in te kunnen staan moet het toestel eenmaal bij aanvang en vervolgens 2 maal per maand tijdens het gebruiksseizoen zorgvuldig aan de onderstaande veiligheidsinspectie worden onderworpen. Indien de onderhoudscontroles niet regelmatig uitgevoerd worden, zou het speeltoestel kunnen omvallen of anderszins gevaar opleveren.

Houten onderdelen

 • Controleer op splinters en mogelijke andere structurele schade.
 • Een regelmatige behandeling met een buitenbeits voorkomt houtrot. Gebruik geen verf die een glad oppervlakte kan veroorzaken.

Bevestigingsmaterialen

 • Controleer alle schroeven en bouten of ze nog voldoende vast zitten. Let op: als schroeven of bouten te strak worden aangedraaid ontstaan er splinters en/of het hout splijt.
 • Controleer het overige bevestigingsmateriaal, beugels en schommelhaken ook op roest die de sterkte aan zou kunnen tasten. Bij twijfel vervangen.
 • Controleer de grondankers of deze nog vast zitten. Bij twijfel opnieuw vastzetten of vervangen.

Accessoires (indien van toepassing)

 • Controleer of de RopeLocks goed gemonteerd en opgehangen zijn aan de Jungle Gym® schommelhaken. Om de RopeLocks HC te controleren dient u met uw volle gewicht gedurende enige seconden aan ieder afzonderlijk schommeltouw te hangen. De RopeLocks SC kunt u controleren door de betreffende accessoire gedurende enige seconden met uw volle gewicht te belasten. Vervang bij twijfel. Het piepen van de RopeLocks kan worden tegen gegaan door deze met water of een plantaardige olie te bevochtigen.
 • Controleer de schommelzitjes en trapezes op scheuren of breuk. Controleer schommeltouwen op rafelen of extreme vezelvorming die ontstaat als gevolg van het opdraaien van de schommel accessoires. Om dit goed te beoordelen dient u ter plaatse van de geconstateerde slijtage de touwen open te draaien zodat de vezels van het schommeltouw nauwkeurig op breuk kunnen worden beoordeeld. Controleer de veiligheidsriem van de babyschommel. Bij twijfel vervangen.
 • Controleer de bevestiging van de glijbaan aan het platform op spleten waarin bijvoorbeeld koordjes van capuchons kunnen blijven haken waardoor verstikkingsgevaar kan optreden.
 • De accessoires kunnen worden gereinigd met een niet agressief schoonmaak middel. Een zwaar verontreinigde glijbaan kan eventueel schoongemaakt worden met een hoge drukreiniger, let op dat het glijbaanoppervlak niet beschadigd raakt.

Veilige speelruimte

 • Controleer de ondergrond regelmatig op de mate van schokabsorptie. Indien de ondergrond teveel samengeperst is dient het los geharkt te worden. Kuilen die ontstaan zijn bijvoorbeeld door het schommelen dienen opgevuld te worden.
 • Controleer de stabiliteit van het toestel.
 • Beoordeel de directe omgeving van het speeltoestel op direct gevaar zoals overhangende boomtakken, waslijnen, losliggende materialen.

Milieu

Als u besluit het toestel weg te gooien, verwijder dan alle metalen en kunststof delen en breng het hout weg naar uw plaatselijke vuilverwerking. U mag geïmpregneerd, geverfd en gebeitst hout niet zelf verbranden met het oog op het milieu.

VEILIG SPELEN

Attentie:

 • Laat kinderen altijd onder toezicht van een volwassene spelen.
 • Leer kinderen veilig spelen.
 • Zorg dat kinderen passend gekleed zijn voor het spelen. Let op dat ze geen loszittende kleding dragen, of kleding met touwtjes of accessoires die klem kunnen komen zitten.
 • Gebruik uw gezond verstand om ongelukken te voorkomen.
 • De producten van Jungle Gym® zijn ontworpen voor kinderen van 3-10 jaar, tenzij anders aangegeven.

Veilig spelen (fig.1)

1. Tijdens nat weer zijn speeltoestellen niet geschikt om op te spelen omdat onderdelen dan glad kunnen worden. Tijdens vorst kan zelfs een zachte ondergrond veranderen in een keiharde laag. Bij vorst de accessoires binnenhalen.
2. Gebruik het toestel of de accessoires niet anders dan waarvoor ze bestemd zijn. Dit kan leiden tot schade of letsel. Laat kinderen de accessoires niet opdraaien hierdoor wordt het touw extreem zwaar belast en heeft dus een kortere levensduur tot gevolg. Ook kunnen kinderen klem komen te zitten.
3. Zorg ervoor dat kinderen niet van bewegende schommels springen.

 • Laat kinderen geen onbezette accessoires heen en weer schommelen.
 • Laat kinderen niet scheef of schuin schommelen.
 • Laat kinderen niet ondersteboven aan het toestel hangen.
 • Zorg ervoor dat kinderen elkaar niet vastgrijpen tijdens het schommelen.
 • Zorg ervoor dat kinderen niet voor, tussen of naast andere in gebruik zijn de accessoires lopen.
4. Laat kinderen met hun volle gewicht in het midden van de schommel zitten, en laat een accessoire gebruiken door het aantal kinderen waarvoor het ontworpen is. Bij een gewone klimtoren: laat maximaal 3 kinderen van maximaal 50 Kg per kind tegelijkertijd op het toestel spelen. Bij een klimtoren gecombineerd met een schommel: laat maximaal 5 kinderen van maximaal 50 Kg per kind tegelijkertijd op het toestel spelen.
5. Laat kinderen nooit op dakjes of bovenop Modules klimmen. Een val van grotere hoogte kan resulteren in letsel.
6. Zorg dat er geen obstakels op en rond het speelterrein aanwezig zijn.
7. Ieder open gedeelte van een platform geeft een mogelijkheid tot ongelukken. Dit risico wordt aanmerkelijk lager als er handgrepen, veiligheidssteunen of balustrades toegepast worden.
8. Laat kinderen op geen andere manier dan zittend met het gezicht naar voren van de glijbaan glijden. Voorkom dat de glijbaan op het zuiden gericht staat in verband met opwarming door de zon. Controleer voordat kinderen gaan spelen of oppervlakten niet te heet zijn. Eventueel afkoelen met water, daarna afdrogen. Spuit geen water op de glijbaan om het speelplezier te verhogen. Kinderen komen dan met een te hoge snelheid van de glijbaan, wat letsel tot gevolg kan hebben.

Figuur 1: Veilig spelen

Algemene veiligheidsinstructies (PDF)
Jungle Gym Speeltoestellen • Copyright © 2005 - 2019 Jungle Gym B.V. All rights reserved.